Perspektywy Konwerter OST na PST Narzędzie

Czy chcesz użyć narzędzia Perspektywy Konwerter OST na PST Narzędzie? Jest to jedno z najlepszych programów do naprawy uszkodzonych plików OST i konwersji wielu plików OST do pliku PST w jednym procesie konwersji OST na PST. Może również pomóc w naprawie elementów danych skrzynek pocztowych, takich jak wiadomości e-mail, notatki, zadania, załączniki, dzienniki itp. Obsługuje przywracanie utraconych plików OST ze wszystkich systemów operacyjnych Windows. Chcielibyśmy polecić Ci z tych rozwiązań, które umożliwiają bezpłatne metody konwersji wielu plików OST do formatu PST. Bezpłatne pobieranie KDETools OST to PST Converter z oprogramowania KDETools, które ma wiele funkcji do przesyłania wiadomości e-mail, skrzynki pocztowej z uszkodzonych plików OST do PST. Szybko zapisuje oryginalne właściwości wiadomości e-mail w formacie programu Outlook, takim jak - Do, UDW, DW, Data, od itp.
Więcej informacji-
Perspektywy Konwerter OST na PST Narzędzie