Konwertuj OST na PST

Oprogramowanie do konwersji ost to pst z oprogramowaniem crack pomaga naprawić błędy, problemy z uszkodzeniem niedostępnego pliku OST, aby ponownie otworzyć pliki do czytelnych plików PST i wyeksportować je do pliku PST bez utraty ważnych elementów wiadomości. Jego aplikacja po prostu eksportuje OST do formatu PST Outlook, w tym można zapisywać uszkodzone pliki w 14 formatach plików według Ciebie, takich jak - Zimbra, Gmail, EML, EMLX, vCard, ICS, MSG, Office 365, serwer Live Exchange, MBOX i itp. .
Więcej informacji- Konwertuj OST na PST