Konwertuj dane z programu Outlook PST do formatu MBOX

Konwertuj plik PST do formatu MBOX za pomocą oprogramowania vMail PST Converter w celu importowania wiadomości e-mail, kontaktów, kalendarzy, zadań itp. Z pliku PST do MBOX. Ta aplikacja może uzyskać dostęp do danych z Apple Mail, Thunderbird, SeaMonkey, Entourage i innych klientów poczty e-mail obsługujących pliki PST.

Narzędzie Konwerter PST na MBOX może również bezpośrednio migrować dane i konwertować pliki PST na MBOX, EML, MSG, PST i HTML. To narzędzie do konwersji plików PST może przywracać skrzynki pocztowe z dużych rozmiarów plików PST i eksportować do innych formatów bez utraty danych.

Narzędzie GainTools Konwerter PST na MBOX, eksportuj dane programu Outlook do WLM, Thunderbird, Apple Mail lub innych różnych formatów. Jest to bardzo niezawodne narzędzie, które może migrować nieograniczone dane w tym samym czasie, bez dokonywania żadnych zmian i bez utraty cennych danych. Nie ma znaczenia, jak długie są twoje pliki. Możesz migrować większość plików w tym samym czasie. Jest to łatwe w użyciu narzędzie, możesz łatwo zainstalować i skonfigurować narzędzie PST to MBOX Converter, nawet bez żadnej pomocy, a możesz obsługiwać to narzędzie niezależnie. Nie musisz uczyć się żadnej pomocy technicznej dotyczącej obsługi narzędzia.