"Known Issues: Some language strings are still in English" - foreigners can help ;)

If people responsible for firmware updates visit this forum (I’m sure they do ;)), I think my list of corrections would help.

Polish:

Replay Gain -> Dostosowanie głośności

Track Info -> Informacje o pliku:

Filename -> Nazwa pliku

Artist -> Wykonawca

Genre -> Gatunek

Duration -> Czas

Size -> Rozmiar

CODEC -> Kodowanie

Bitrate -> Szybkość transmisji

Sample rate -> Częstotliwość próbkowania

Track number -> Numer ścieżki

Disc number -> Numer płyty

Folders -> Foldery or Widok folderów

Things that should be corrected in my opinion:

In Main menu: Głos -> Dyktafon

In “Music options” menu: Usuniecie Piosenki -> Usunięcie piosenki

“Odśwież bazę danych” (refreshing database) -> “Odświeżanie bazy danych”

Greetings from Poland :wink: